top of page

ISO/IEC 27001 Foundation
Офіційний курс від APMG

осінь 2023

Цей курс допомагає отримати базові знання про те, як стандарт ISO/IEC 27001 працює в типовій організації.

Завантажити брошуру
Дизайн без назви (22).png
trener.png

Ця сертифікація спрямована на тих, хто:

Підтримує впровадження, експлуатацію або обслуговування СУІБ в організації.

Працює в організації з СУІБ, незалежно від того, чи організація вже сертифікована або розглядає можливість сертифікації відповідно до ISO/IEC 27001.

Проводить аудит СУІБ і хоче мати базове розуміння стандарту.

Готується до кваліфікації ISO/IEC 27001 Practitioner - Information Security Officer.

check.jpg

Що ви дізнаєтесь:

1

Сфера застосування та мета ISO/IEC 27001 і як його можна використовувати.

5

Вимоги до визначення сфери застосування ISO/IEC 27000.

2

Ключові терміни та визначення, що використовуються в серії стандартів ISO/IEC 27000.

6

Використання контролів з кібербезпеки для зменшення ризиків ІБ.

3

Фундаментальні вимоги до СУІБ у ISO/IEC 27001 та необхідність постійного вдосконалення.

7

Мета внутрішнього аудиту та зовнішнього сертифікаційного аудиту, їх проведення та відповідна термінологія.

4

Процеси, їх цілі та вимоги до процесів.

8

Взаємозв’язок із кращими практиками та іншими відповідними міжнародними стандартами: ISO 9001 та ISO/IEC 20000.

doodle-red.png
settings.png

Формат екзамену:

format

Формат множинного вибору

Тривалість 40 хвилин

50 питань

25 балів або більше необхідно для проходження (з 50 доступних) - 50%

Closed book

Завантажити брошуру курсу
bottom of page