top of page

Бізнес-аналітика: застосування в ІТ
комплексна програма, тривалістю 4 місяці

старт: жовтень 2022

.

hunter-harritt-Ype9sdOPdYc-unsplash.jpg
program.jpg

Програма курсу

Тема 1: Знайомство з основними проблемами бізнес-аналітики, робота з даними, моделями та алгоритмами. Сучасна бізнес аналітика та використання інформаційних технологій.

 1. У чому суть економічної парадигми – парадигми утилітарності.  Що таке поведінкова економіка?

 2. Яким є сучасне означення економіки з врахуванням психології поведінки економічних агентів? У чому його радикальна відмінність від класичних підходів до економіки?

 3. Якими є основні метафори сучасного життя і як їх можна проілюструвати?

 4. Програмне забезпечення для вирішення аналітичних задач у сучасному бізнесі.

Тема 2: Знаходження факторів, що впливають на ключові показники бізнесу, і калібрування параметрів їх впливу з допомогою спеціальних моделей і алгоритмів. Вибір програмного забезпечення для вирішення задач факторної аналітики.

 1. У чому полягає відмінність між економетрикою та бізнес-статистикою?

 2. У чому суть моделі регресійного аналізу? У чому особливість моделі лінійного регресійного аналізу?

 3. Великі дані (BIG DATA) та ефективність роботи з інформацією.

 

Тема 3: Лінійна регресійна модель, її застосування у ексель та інтерпретація результатів.

 1. Яким є основний результат лінійного регресійного аналізу?

 2. Суть статистик (показників) R2  та t?

 3. Приклади можливого застосування лінійного регресійного аналізу у бізнес-практиці.

 

Тема 4: Нелінійні багатофакторні моделі. Інформаційні технології та моделі в сфері ритейлу.

 1. Чи можливо з допомогою лінійної регресійної моделі калібрувати нелінійні взаємозв’язки? Як це можна робити?

 2. Приклади використання нелінійного моделювання.

 3. Метрики вимірювання ефективності роботи факторних моделей.

 

Тема 5: Моделі прогнозування, візуалізація прогнозів і порівняння їх ефективності на основі метрик прогностичної сили. Використання ІТ в сфері приписової аналітики.

 1. Числа Фібоначчі. Як задати якусь закономірність з допомогою формули. У чому суть формули Біне?

 2. Історія розвитку моделей прогнозування. Які моделі називаються авторегресивними (AR)? Приклади використання авторегресивних моделей прогнозування.

 3. Суть моделі прогнозування з врахуванням сезонності та тренду? Порівняння прогностичної сили різних моделей прогнозування?

Тема 6: Проблеми оптимізації. Крива попиту та її калібрування. Еволюція оптимізаційних алгоритмів.

 1. Що таке крива попиту?

 2. Як практично можна відкалібрувати параметри функції попиту?

 3. Оптимізація цільових показників бізнесу.

 

Тема 7: Оптимізація управлінських рішень на основі цільової функції (прибуток, виручка, капіталізація, середній чек, витрати, прибуток на одну акцію тощо).  Вибір оптимальних алгоритмів оптимізації.

 1. Що таке функція загальних витрат на виробництво? Як можна її відкалібрувати?

 2. З чого складається прибуток компанії? Яким чином ми можемо його максимізувати? Яка роль при цьому нецінових факторів впливу на продажі?

 3. У чому суть оптимізаційних моделей у бізнес аналітиці?  Яким чином моделі факторного та прогностичного аналізу пов’язані з моделями оптимізаційного аналізу?

 

Тема 8: Моделі цінової диференціації і оптимізація прибутку.

 1. У чому відмінність між класичною моделлю оптимізації прибутку і моделлю цінової диференціації?

 2. Наведіть приклади практичного використання моделей цінової диференціації.

 3. Вибір оптимальної моделі цінової диференціації.

 

Тема 9: Моделювання стратегічної взаємодії економічних агентів.  Програмне забезпечення для знаходження ринкової рівноваги.

 1. У чому суть моделей стратегічної взаємодії? Чому суть дилеми ув’язнених? Обґрунтуйте рівновагу Неша у моделі ув’язнених.

 2. У чому суть моделі Готеллінга? Наведіть приклади використання моделі просторової стратегічної взаємодії.

 3. Використання спеціального програмного забезпечення для вирішення проблем стратегічної взаємодії.

Тема 10: Виграшні стратегії. Паттерни стратегічної взаємодії. Прогнозування поведінки споживачів та визначення цільових сегментів маркетингової активності в умовах конкуренції. Мультиатрибутивна модель Фішбейна.

 1. Що таке стратегія? Який економічний принцип ми використовуємо при стратегічному аналізі? У чому його суть?

 2. Обговорення мультиатрибутивної моделі Фішбейна.

 3. Приклади застосування моделі Фішбейна в українському бізнесі.

 

Тема 11: Прийняття рішень в умовах невизначеності. Алгоритми знаходження показників інвестиційної привабливості.

 1. Які описові характеристики лотерей використовують у прийнятті інвестиційних рішень?

 2. Неперервні випадкові величини.

 

Тема 12: Портфельна аналітика: портфель акцій, портфель продуктів, портфель каналів продаж, портфель бізнес-активностей тощо. Оптимізація моделей квадратичного програмування.

 1. У чому суть портфельного підходу у прийнятті бізнес-рішень? Наведіть приклади застосування.

 2. Які характеристики динаміки зміни вартості чи доходності активів важливі у використанні портфельного підходу?

 3. Підходи до управління інвестиційним портфелем.

Тема 13: Метод дерев рішень у сучасній аналітиці управлінської гнучкості. Застосування методу дерев рішень в сфері ІТ.

 1. У чому суть використання дерев рішень у аналітиці управлінських рішень?

 2. Які описові характеристики використовують для оцінки результативності показників у кінцевих вітках дерева рішень? Як їх обчислюють?

 3. Оцінка ІТ продуктів.

Тема 14: Реальні опціони, як метод оцінки управлінської гнучкості.

 1. У чому суть підходу прийняття бізнес-рішень під назвою «реальні опціони»? Наведіть приклади.

 2. Як вимірювати управлінську гнучкість? Що таке синергія у прийнятті бізнес рішень?

 3. Сучасні підходи до використання моделей реальних опціонів в бізнесі.

Тема 15: Базові аналітичні підходи до управління ризиками при прийнятті рішень. Програмне забезпечення для симуляції економічних сценаріїв.

 1. Назвіть основні стратегії управління ризиками у бізнесі.

 2. У чому суть стратегії хеджування в управлінні ризиками? Поясніть на прикладі, як  її можна реалізувати.

 3. У чому суть стратегії страхування в управлінні ризиками? Поясніть на прикладі, як  її можна реалізувати.

 

Тема 16: Перспективні аналітичні дослідження в бізнесі. Роль ІТ в сфері прийняття бізнес-рішень.

 1. Основні тренди бізнес-аналітики.

 2. Симулятивне моделювання роботи платформ і маркет плейсів.

 3. Моделі Digital Twin.

doodle-red.png
settings.png

Деталі навчання

Вимоги до учасників:

 • аналітичне мислення

 • (бажано) Математичний клас у школі, або базові знання алгебри і математичного аналізу на рівні 1-2 курсу  природничих спеціальностей

Формат навчання:

 • онлайн

 • 4 місяці

 • заняття раз на тиждень

 • орієнтовні витрати часу на навчання - 6 годин на тиждень

Компоненти курсу:

 • лекції

 • практичні роботи

 • виконання індивідуального проекту

 • консультації

Старт: 

жовтень 2022
 

Завершення:

лютий 2023

Мова:

українська

Вартість за весь курс 
36 560 грн

rocket.jpg

Як розпочати навчання

Крок 1

Зареєструватись

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(8-21 серпня)Крок 5

Оплатити навчання 

(9-19 вересня)

Крок 2

Подати всі документи

 

 


(потрібно тільки для учасників проекту IT Generation)

Інструкція - нижче на даній сторінці

(8-21 серпня)Крок 6

Отримати запрошення на старт курсу і розпочати навчання 

(жовтень)

Крок 3

Пройти відбір - тестування та співбесіда
 

(потрібно тільки для учасників проекту IT Generation)

Ми надішлемо вам всю інформацію, щойно будемо готові запросити на тест і співбесіду

(25 серпня - 8 вересня)

Крок 4

Підписати договір про навчання

(потрібно тільки для учасників проекту IT Generation)

(9-19 вересня)

Крок 2: як подати документи?
(потрібно тільки для учасників проекту IT Generation)

Просимо вас надіслати на електронну пошту apply4training@issp.com копії ваших документів.

 

Важливо!

Тему листа та файли потрібно назвати в точності так, як вказано нижче, у прикладі до кожного пункту - інакше система не зможе обробити вашу заявку і допустити вас до наступного етапу:

 

Тема листа:

ITG - Петренко Петро

 

Файли, прикріплені до листа:

 

1. Скан-копія Паспорту (або дані з Дії)

Назва файлу:

Петренко Петро - Паспорт

 

2. Скан-копія диплому про вищу освіту (в тому числі для дипломів виданих як до 1998 року, так і по сьогоднішній час). Додаток до диплому не потрібен.

Назва файлу:

Петренко Петро - Диплом

 

3. Інформацію про досвід роботи - електронний витяг з пенсійного фонду, або копію трудової книжки. Витяг з ЄДР для ФОП

Назва файлу:

Петренко Петро - Досвід роботи

 

4. Резюме (СV)

Назва файлу:

Петренко Петро - CV

 

5. Мотиваційний лист "Чому саме мені потрібна ця стипендія" (від 200 до максимум 210 слів)

Назва файлу:

Петренко Петро - Мотиваційний лист

 

6. (у разі наявності) Сертифікат підтвердження володіння англійської мови

Назва файлу:

Петренко Петро - Сертифікат мови

ITGen_white 2.png

Учасники проекту ІТ Generation отримують гранти на навчання на даній програмі

ІТ Generation — освітній проєкт безоплатного навчання ІТ-спеціальностям українців, котрі не мають досвіду у зазначеній сфері. Проєкт реалізується Міністерством цифрової трансформації в партнерстві з компанією Binance Charity Foundation та Львівським IT Кластером, а також при сприянні Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» та проєкту «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні», що впроваджується ПРООН в Україні за підтримки Швеції.


 

В разі виникнення питань звертайтесь за номером: +38 044 594 80 18, або на нашу електронну адресу: apply4training@issp.com

bottom of page