top of page

Що потрібно знати про аудит кібербезпеки

Організації по всьому світу зберігають дані в системах, які періодично змінюються і регулярно оновлюються. Іноді програма після оновлення може містити вразливості, які дозволять зловмисникам проникнути в систему. Тому потрібно використовувати систему моніторингу і перевірки цих аспектів. Аудити безпеки - це систематична оцінка або аналіз безпеки інформації організації на основі різних умов і критеріїв.


Що таке аудит безпеки і як він проводиться? Аудит кібербезпеки - це систематична оцінка політики безпеки організації та визначення її відповідності встановленим стандартам і рекомендаціям. Аудити безпеки виконуються на рівні інформаційної безпеки організації за трьома аспектам: технічним, фізичним і адміністративним.

Аудити безпеки допомагають виявляти і розпізнавати внутрішні загрози і вразливості та допомагають попереджати порушення безпеки, кіберзагрози і кібератаки, які впливають на безпеку, репутацію і фінансове становище організації.

Аудит безпеки проходиться за визначеною схемою: 1. Визначення критеріїв оцінки Важливо визначити, яких цілей необхідно досягнути. Це дає чітке бачення проблем, які потрібно швидко вирішити, та дає уявлення про поточну ситуацію. Визначте переважаючі загрози та окресліть можливі ризики, спричинені цими загрозами та іншими вразливостями. Визначте процедуру і методи проведення аудиту.

2. Оцінка поточної політики та методів безпеки Оцініть поточну ситуацію з безпекою, розгляньте периметр безпеки та поточні загрози, вразливості та ризики, що впливають на загальну безпеку. Проаналізуйте та зробіть висновок, чого не вистачає та як це виправити для посилення політики та процедур безпеки.

3. Підготовка аудиту безпеки Наступним кроком є підготовка плану аудиту безпеки. Найбільшу увагу приділяйте тим сферам, які найбільше потребують виправлення або вдосконалення. Оберіть інструменти, необхідні для проведення аудиту. Використовуйте методи збору та збереження точних даних, що стануть основою для продовження аудиту.

4. Проведення аудиту безпеки Після підбору необхідних інструментів можна починати проведення аудиту. В цьому процесі важливо проводити документування і дотримуватися процедур і вимог. Ретельно відстежуйте аудит і документуйте його результати для можливості подальшого використання. Використовуйте отримані дані й результати попередніх аудитів, щоб зрозуміти і перевірити які фактори впливають на ІТ-безпеку організації.

5. Завершення та кінцевий результат аудиту Після завершення аудиту задокументуйте його результати, підготуйте перелік заходів, які необхідно вжити, і внесіть зміни, необхідні для відновлення безпеки організації. По завершенні поділіться детальними результатами з відповідними органами.

Чому аудит безпеки є важливим і необхідним? Постійна розробка і оновленням програм вимагає від організацій встановлення додаткового апаратного та програмного забезпечення, що створює нові робочі станції та потенційно може призвести до появи нових вразливостей і загроз. Аудит допомагає оцінити стан безпеки, а проведення регулярних аудитів допомагає розпізнавати нові загрози і вразливості, що дозволяє організації розуміти свою політику та принципи безпеки.

Аудит безпеки допомагає: • Аналізувати поточні підходи до безпеки в організації та оцінювати їхню ефективність. • Виявляти вразливості й можливі загрози, викликані новими технологіями, додатками або процесами. • Забезпечувати дотримання вимог безпеки (HIPPA, SHIELD, CCPA тощо). • Захищати ресурси організації. • Виявляти вразливості безпеки. • Готувати організацію до потенційного порушення безпеки або кібератаки. • Актуалізувати інформацію про останні заходи безпеки, необхідні для організації. • Розробляти нові політики безпеки на основі результатів аудиту.

Види аудиту безпеки Аудити безпеки можна поділити на три категорії:

1. Одноразова оцінка Аудит безпеки, який проводиться у випадку появи нових додатків або виняткових ситуацій, що призводять до зміни поточної операційної діяльності. Наприклад, після інтеграції нового програмного або апаратного забезпечення потрібно перевірити потенційні ризики та загрози, щоб забезпечити безпеку пов’язаних із цим ресурсів.

2. Аудит вартості Аудит безпеки, що призводить до отримання бінарних вихідних даних і допомагає визначити, чи можна запровадити новий процес. Якщо процес безпечний, результати аудиту дозволяють його впровадження. У випадку виявлення загроз і ризиків впровадження процесу забороняється.

3. Портфельна оцінка Аудит безпеки, який проводиться раз на два роки або щорічно і допомагає забезпечити дотримання стандартів і процедур безпеки.

Порядок проведення і аналізу результатів аудиту безпеки Щоб нічого не впустити під час підготовки, проведення і оцінки результатів аудиту безпеки, важливо підготувати перелік обов’язкових дій з урахуванням усіх важливих факторів. • Задокументуйте всю процедуру аудиту, в тому числі, хто буде проводити аудит і що саме буде перевірятися • Запишіть діючу політику безпеки, на яку можна спиратися для з’ясування, у чому полягала проблема, і порівняння ситуація до і після внесення змін • Оцініть існуючі заходи безпеки і чи дотримуються їх для забезпечення безпеки • Регулярно встановлюйте оновлення програмного забезпечення, щоб уникнути можливих ризиків, пов’язаних із вразливостями й помилками в старих версіях • Переконайтеся, що в фаєрволах немає прогалин, які можуть викликати потенційні ризики • Переконайтеся, що доступ до даних здійснюється відповідно до принципів поділу обов'язків та мінімальних привілеїв і необхідності • Використовуйте кращі методи шифрування для забезпечення цілісності, конфіденційності та достовірності даних і ресурсів • Перевірте політики безпеки бездротової мережі й включіть стандартні політики безпеки для бездротових мереж • Скануйте мережу і точки / порти доступу через регулярні проміжки часу, щоб гарантувати автентичність кожного з'єднання і переданих даних • Запишіть і перегляньте журнали подій для виявлення будь-яких несанкціонованих дій

За матеріалами EC-Council

Comments


bottom of page