top of page

Certified ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager

✓ Будь-коли

✓ Self-Study

Logo

Офіційний курс від PECB

Vendor

Курс ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager описує структуру управління ризиками інформаційної безпеки на основі стандартів ISO/IEC 27005, які також підтримують загальні концепції ISO/IEC 27001. Курс допоможе учасникам отримати повне розуміння найкращих систем та методологій управління ризиками, таких як OCTAVE, EBIOS, MEHARI, CRAMM, NIST та Harmonized TRA.
Сертифікація PECB ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager демонструє, що фахівець має всі необхідні навички і знання для успішного виконання процесів, необхідних для ефективного управління ризиками інформаційної безпеки.

ATC circle of excellence

Для кого

Менеджери або консультанти, які беруть участь або відповідають за інформаційну безпеку в організації

Керівники проектів, консультанти чи експертні радники, які прагнуть опанувати управління ризиками інформаційної безпеки

Фахівці, відповідальні за управління ризиками інформаційної безпеки, спеціалісти з СУІБ та власники ризиків

Члени команд інформаційної безпеки, ІТ-фахівці, спеціалісти з конфіденційності

Фахівці, відповідальні за підтримання відповідності вимогам інформаційної безпеки ISO/IEC 27001 в організації

Для кого

Цей курс допоможе:

● Пояснити концепції та принципи управління ризиками на основі ISO/IEC 27005 та ISO 31000

● Створювати, підтримувати та постійно вдосконалювати системи управління ризиками інформаційної безпеки на основі вказівок ISO/IEC 27005 і найкращих практик

● Застосовувати процеси управління ризиками інформаційної безпеки на основі вказівок ISO/IEC 27005

● Планувати та встановлювати заходи з комунікації та консультування щодо ризиків

● Записувати, звітувати, контролювати та переглядати процес і структуру управління ризиками інформаційної безпеки

Що дає курс
Програма курсу

Програма курсу

Вступ до ISO/IEC 27005 та управління ризиками інформаційної безпеки

Комунікація про ризики інформаційної безпеки та консультації, запис і звітність, а також моніторинг і перегляд

Сертифікаційний іспит


Ідентифікація, аналіз, оцінка та обробка ризиків на основі ISO/IEC 27005

Методи оцінки ризиків


Формати навчання

Деталі навчання

Самостійне вивчення

Доступність:

будь-коли

Мова:

матеріали - англійська

Офіційні навчальні матеріали від PECB

в електронному вигляді (з необмеженим доступом)

Ваучер для складання іспиту

(дійсний 12 місяців)
+ 1 ваучер для перескладання іспиту

Після проходження курсу:

сертифікат від PECB.

Ціна:

$710 (без ПДВ)

Залишити заявку

Залишити заявку

Про вендора

Про вендора

PECB (Professional Evaluation and Certification Board)


PECB - це організація, що надає навчання та сертифікацію фахівців, відповідно до стандарту ISO/IEC 17024 з широкого кола дисциплін. PECB допомагає професіоналам продемонструвати свою компетентність, надаючи їм цінну освіту, оцінку та сертифікацію за суворими міжнародно визнаними стандартами.

bottom of page