top of page

Certified Lead Cloud Security Manager

✓ Будь-коли

✓ Self-Study

Logo

Офіційний курс від PECB

Vendor

Курс допомагає учасникам набути компетенцій, необхідних для впровадження та управління хмарною безпекою, дотримуючись загальновизнаних найкращих практик.

ATC circle of excellence

Для кого

Фахівці з хмарної та інформаційної безпеки, які прагнуть керувати програмою хмарної безпеки

Експерти-консультанти з хмарної безпекиМенеджери або консультанти, які хочуть освоїти кращі практики хмарної безпеки

Спеціалісти, відповідальні за підтримку та управління безпекою хмарних технологій

Технічні експерти, які планують поглибити свої знання про хмарну безпеку

Для кого

Цей курс допоможе:

● Отримати комплексне розуміння концепцій, підходів, методів і прийомів, що використовуються для впровадження та ефективного управління безпекою хмарних технологій.

● Виявляти взаємозв'язок між ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018 та іншими стандартами і нормативними документами.

● Набути вміння застосовувати настанови стандартів ISO/IEC 27017 та ISO/IEC 27018 в конкретному середовищі організації.

● Розвинути необхідні знання та компетенції для підтримки організації в ефективному плануванні, впровадженні, управлінні, моніторингу та підтримці безпеки хмарних технологій.

● Набути практичних знань, щоб консультувати організацію в управлінні безпекою хмарних технологій, використовуючи передові практики.

Що дає курс
Програма курсу

Програма курсу

Модуль 1. Вступ до стандартів ISO/IEC 27017 та ISO/IEC 27018. Впровадження безпеки хмарних технологій

• Цілі та структура навчального курсу.
• Стандарти та нормативна база.
• Фундаментальні концепції та принципи хмарних обчислень.
• Розуміння архітектури хмарних обчислень в організації.
• Ролі та обов'язки з інформаційної безпеки, пов'язаних з хмарними обчисленнями.
• Політика інформаційної безпеки хмарних обчислень.

Модуль 2. Управління ризиками безпеки хмарних обчислень та специфічні засоби контролю

• Управління ризиками безпеки хмарних обчислень.
• Вибір та розробка засобів контролю для хмарних обчислень.
• Впровадження засобів контролю для хмарних технологій (частина 1).

Модуль 3. Документоване управління інформацією та обізнаність і навчання з питань безпеки хмарних технологій

• Впровадження засобів контролю для хмарних технологій (частина 2).
• Управління задокументованою інформацією в хмарі.
• Обізнаність і навчання з безпеки хмарних технологій.

Модуль 4. Управління інцидентами хмарної безпеки, тестування, моніторинг та постійне вдосконалення

• Управління інцидентами хмарної безпеки.
• Тестування хмарної безпеки.
• Моніторинг, вимірювання, аналіз та оцінка.
• Постійне вдосконалення.

Формати навчання

Деталі навчання

Самостійне вивчення

Доступність:

будь-коли

Мова:

матеріали - англійська

Офіційні навчальні матеріали від PECB

в електронному вигляді (з необмеженим доступом)

Ваучер для складання іспиту

(дійсний 12 місяців)
+ 1 ваучер для перескладання іспиту

Після проходження курсу:

сертифікат від PECB.

Ціна:

$710 (без ПДВ)

Залишити заявку

Залишити заявку

Про вендора

Про вендора

PECB (Professional Evaluation and Certification Board)


PECB - це організація, що надає навчання та сертифікацію фахівців, відповідно до стандарту ISO/IEC 17024 з широкого кола дисциплін. PECB допомагає професіоналам продемонструвати свою компетентність, надаючи їм цінну освіту, оцінку та сертифікацію за суворими міжнародно визнаними стандартами.

bottom of page