top of page

Certified Lead Cybersecurity Manager

✓ Self-Study

Logo

Офіційний курс від PECB

Vendor

Курс допоможе учасникам отримати необхідні навички для ефективного впровадження, управління та постійного вдосконалення заходів з кібербезпеки.

ATC circle of excellence

Для кого

Менеджери та керівники, залучені до управління кібербезпекоюКерівники, які відіграють вирішальну роль у прийнятті рішень, пов'язаних з кібербезпекою

Спеціалісти, відповідальні за практичну реалізацію стратегій та заходів з кібербезпеки


Фахівці, відповідальні за управління ризиками кібербезпеки та комплаєнс в організаціях


Фахівці з ІТ та інформаційної безпеки, які прагнуть розвивати свою кар'єру


Для кого

Цей курс допоможе:

Пояснити основні концепції, стратегії, методології та методи, що використовуються для впровадження та управління кібербезпекою

Розуміти функціонування кібербезпеки та її компонентів


Пояснити взаємозв'язок між ISO/IEC 27032, NIST Cybersecurity Framework та іншими відповідними стандартами та рамками

Підтримувати організацію в управлінні, підтримці та постійному вдосконаленні кібербезпеки

Що дає курс
Програма курсу

Програма курсу

Модуль 1. Вступ до кібербезпеки та ініціювання впровадження програми з кібербезпеки

• Цілі та структура навчального курсу
• Стандарти та нормативно-правова база
• Фундаментальні поняття кібербезпеки
• Програма з кібербезпеки
• Організація та управління кібербезпекою

Модуль 2. Ролі та відповідальність кібербезпеки, управління ризиками та механізми атак

• Функції та обов'язки кібербезпеки
• Управління активами
• Управління ризиками
• Механізми атак

Модуль 3. Контроль кібербезпеки, комунікація, інформування та навчання

• Засоби контролю кібербезпеки
• Комунікація з питань кібербезпеки
• Обізнаність та навчання

Модуль 4. Управління інцидентами кібербезпеки, моніторинг та постійне вдосконалення

• Готовність ІТ у забезпеченні безперервності бізнесу
• Управління інцидентами кібербезпеки
• Тестування в галузі кібербезпеки
• Оцінювання та звітування ефективності показників кібербезпеки
• Постійне вдосконалення

Формати навчання

Деталі навчання

Самостійне вивчення

Доступність:

будь-коли

Мова:

матеріали - англійська

Офіційні навчальні матеріали від PECB

в електронному вигляді (з необмеженим доступом)

Ваучер для складання іспиту

(дійсний 12 місяців)
+ 1 ваучер для перескладання іспиту

Після проходження курсу:

сертифікат від PECB.

Ціна:

$710 (без ПДВ)

Залишити заявку

Залишити заявку

Про вендора

Про вендора

PECB (Professional Evaluation and Certification Board)


PECB - це організація, що надає навчання та сертифікацію фахівців, відповідно до стандарту ISO/IEC 17024 з широкого кола дисциплін. PECB допомагає професіоналам продемонструвати свою компетентність, надаючи їм цінну освіту, оцінку та сертифікацію за суворими міжнародно визнаними стандартами.

bottom of page