top of page

Certified Cybersecurity Maturity Model Certification Professional

✓ Self-Study

Logo

Офіційний курс від PECB

Vendor

Курс Certified CMMC Professional дозволяє учасникам отримати всебічне розуміння моделі зрілості кібербезпеки (CMMC) та її вимог. Він є ключовим для експертів, оскільки є необхідною умовою для отримання сертифікату Certified CMMC Assessor.

Спеціалістів та менеджерів, які приймають участь у впровадженні CMMC в організації, що прагнуть отримати сертифікацію CMMC

Тих, хто зацікавлений в наданні консультаційних послуг з підготовки CMMC
Консультантів з кібербезпеки і технологій

Тих, хто зацікавлений стати частиною структури CMMC в якості членів команди або, які прагнуть стати сертифікованими експертами з питань CMMC

Тих, хто прагне отримати знання про модель CMMC та її вимоги

Держслужбовців

Для кого

Для кого

Цей курс допоможе:

Що дає курс

Зрозуміти зв'язок між моделлю CMMC, FAR пунктом 52.204-21, DFARS пунктом 252.204-7012, NIST SP 800-171 та іншими нормативними документами та стандартами

Пояснити рівні, домени та практики CMMC

Підтримувати організації в ефективному плануванні, впровадженні та досягненні необхідного рівня CMMC

Визначати ролі та обов'язки в СММС та кодекс професійної етики СММС

Пояснити процес оцінки та сферу застосування СММС на багаторівневому огляді

Програма курсу

Програма курсу

Модуль 1: Вступ до СММС, структура, інформація про федеральні контракти (FCI) та захист контрольованої несекретної інформації (CUI)

• Цілі та структура курсу
• СММС стейкхолдери та середовище
• Стандарти та правила кібербезпеки Міністерства оборони
• Концепція СММС
• Вихідні документи СММС
• Категорії незасекреченої інформації

Модуль 3. Рівні 1 і 2 CMMC

• CMMC рівень 1
• CMMC рівень 2

Модуль 2. Захист контрольованої несекретної інформації (CUI), модель та домени СММС:

• Ідентифікація, маркування та захист CUI
• Зберігання, обмін, розповсюдження та знищення CUI
• Модель CMMC
• Домени CMMC

Модуль 4. Високорівневе визначення обсягу робіт СММС, процес оцінки СММС та кодекс професійної етики

• Високорівневе визначення обсягу робіт СММС
• Процес оцінки CMMC
• Кодекс професійної етики

Офіційні навчальні матеріали від PECB

в електронному вигляді (з необмеженим доступом)

Ваучер для складання іспиту

(дійсний 12 місяців)
+ 1 ваучер для перескладання іспиту

Деталі навчання

Формати навчання

Самостійне вивчення

Доступність:

будь-коли

Мова:

матеріали - англійська

Після проходження курсу:

сертифікат від PECB.

Ціна:

$610 (без ПДВ)

Залишити заявку

Залишити заявку

Про вендора

PECB (Professional Evaluation and Certification Board)


PECB - це організація, що надає навчання та сертифікацію фахівців, відповідно до стандарту ISO/IEC 17024 з широкого кола дисциплін. PECB допомагає професіоналам продемонструвати свою компетентність, надаючи їм цінну освіту, оцінку та сертифікацію за суворими міжнародно визнаними стандартами.

Про вендора
bottom of page