top of page

I-ISMS | Впровадження СУІБ за стандартами ДСТУ ISO / IEC 27001:2022, 27002:2022

✓ 25-27 вересня 2024

Logo

Авторський курс від ISSP

Vendor

3-денний курс про впровадження Систем Управління Інформаційною
Безпекою (СУІБ).

Аудитори інформаційної безпеки

Співробітники підрозділів безпеки , які займаються впровадженням , підтримкою і вдосконаленням систем інформаційної безпеки

Керівники підрозділів безпеки на підприємствах

Для кого

Для кого

Курс дає можливість:

Що дає курс

Впорядкувати знання про те, які елементи системи інформаційної безпеки потрібно впроваджувати і як робити це без помилок

Доповнити існуючі знання і скласти їх в органічну систему, зручну для використання в довгостроковому плануванні та щоденній роботі

Навчитися впроваджувати комплексну систему управління інформаційною безпекою на підприємстві

Обговорити практичні кейси і проаналізувати можливі помилки та
нюанси які можуть відігравати вирішальну роль

Будувати і розвивати стосунки з професіоналами які щодня захищають ІТ системи різних підприємств від нових загроз, обмінюватися інформацією про нові загрози і методи боротьби з ними

Програма курсу

Програма курсу

1. Особливості стандарту ДСТУ ISO / IEC 27001, 27002

​3. Сфера застосування СУІБ

5. Нормативна документація СУІБ
● Порядок розробки і впровадження нормативної документації
● Адміністративні документи СУІБ
● Політики ІБ
● Бізнес процеси і їх опис
● Інструкції і технологічні карти, процедури, методики
● Протоколи інформаційних систем, аудиторські сліди

7. Стандарт 27002
• Область впровадження
• Нормативні посилання
• Терміни, визначення та абревіатури
• Структура документу
• Організаційні контролі
• Людські контролі
• Фізичні контролі
• Технологічні контролі
• Додатки

9. Відповіді на питання

​2. Що таке інформаційна безпека?
● Цілі і вимоги ІБ
● Необхідні умови впровадження СУІБ
● Використання ризикового підходу при плануванні ІБ

4. Оцінка і обробка ризиків

6. Стандарт 27001
• Область впровадження
• Нормативні посилання
• Терміни, визначення та абревіатури
• Контекст організації
• Лідерство
• Планування
• Підтримка
• Операційна діяльність
• Оцінка ефективності
• Покращення
• Додаток А

8. Основи методик управління ризиками ІБ

Навчальний пакет включає в себе:

Навчальні матеріали в електронному вигляді

*Стандарт в друкованоми вигляді чи PDF форматі не входить в навчальний комплект

Деталі навчання

Формати навчання

Найближчі дати:

18-20 вересня 2024

Тривалість навчання:

3 дні, онлайн

Мова:

українська

Сертифікат

від ISSP Training Center про проходження курсу

Ціна:

$480 (без ПДВ)

Залишити заявку

Залишити заявку

Про вендора

ISSP

Навчальні курси, створені в ISSP Training Center, спираються на практичне використання, досвід тренерів-експертів та розуміння реалій українського контексту. Ми також розробляємо tailor-made курси, попередньо погодивши з клієнтом задачі та очікувані результати від навчання.

Про вендора
bottom of page